Tumblelog by Soup.io
 • stragan-ze-snami
 • 4777727772
 • edwardsgxcc
 • richiefdjd
 • trueloveortruepain
 • renegade4ever
 • yourpoison
 • molotovcocktail
 • strangespecters
 • SitOnMyFace
 • ohfucktycznie
 • arudii
 • burasuka
 • eliseeegs
 • misza
 • iamsuperwoman
 • xmartii
 • alifefullofexperiences
 • Ohyeah
 • kolyzka
 • mysterioussoul
 • sherwood
 • annnnnn
 • umie-ranko
 • kitewalk
 • drunkenheart
 • Rueda
 • Suuoon
 • byheart
 • chwilepozniej
 • nosceteipsum
 • nileshpatel
 • withoutfun
 • justinek
 • upitamarzeeeniami
 • xwhateverx
 • crazymonster
 • forgoodandforbad
 • grungedelirium
 • flyingheart
 • idacnaoslep
 • xblhx
 • SmerfMaruda
 • karmelowelatte
 • SmoothLikeBrandy
 • alittlepieceofheaven
 • queenybejli
 • fakinszit
 • susette
 • nexxt
 • tress
 • namelessberry
 • tuniktnic
 • little-monster
 • dianka66
 • Ilosemysenses
 • Kamiilka
 • grumpy
 • maagnolia
 • MeryLuu
 • lafresa
 • miodowolipowa
 • Tveilight
 • itter
 • szaaatan
 • kostuchna
 • meowl
 • typromantykaq
 • kitty-pryde
 • liliowadusza
 • officialgirl
 • huntersouls
 • sadcaptain
 • alanellify
 • mysoulfortake
 • vanesus
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2019

Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator

August 17 2019

3570 23d2 500
Reposted fromabsolem absolem viashesarebel shesarebel
To było jeszcze gorsze niż samotność. Tęsknota za czymś , co już nigdy nie będzie Twoje, jest przerażającym uczuciem.
— Agata Przybyłek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viashesarebel shesarebel
5744 18f5
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow vianiskowo niskowo
5854 0a4d
Reposted frombrumous brumous viamartinif16 martinif16
Reposted fromshakeme shakeme viamyszkaminnie myszkaminnie
Reposted fromFlau Flau viablackheartgirl blackheartgirl
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt vianyaako nyaako
8907 0494 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viazie zie
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viabumpy bumpy
4230 41e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialexxie lexxie
0965 f743 500
Reposted frommoai moai vialovelyybubbles lovelyybubbles
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viadreamadream dreamadream
9372 8bf4
Reposted frompierdolony pierdolony viajamaicanbeat jamaicanbeat
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
1339 d379 500
Reposted fromnyaako nyaako viajamaicanbeat jamaicanbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl