Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2019

2203 5ce9 500
Reposted fromkrzysk krzysk

March 04 2019

2203 5ce9 500
Reposted fromkrzysk krzysk
Sponsored post
8527 fe00 500
Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami
8529 29f2 500
nikt tak pięknie nie pisał o miłości
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami
Tęsknie do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy kinie, tęsknię (...), na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, też potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twojego... Ale jak nazwać to, co odczuwam w Warszawie, kiedy Ty jesteś w Londynie? Też - tęsknotą? Oj, ubożuchny jest ten słowniczek, który mamy do dyspozycji.
— Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami
"A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?".
— Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami
8259 dc9c 500
Reposted from4777727772 4777727772
8257 b70e
Reposted from4777727772 4777727772
8225 d0d5 500
Reposted from4777727772 4777727772
8226 e3b3 500
Reposted from4777727772 4777727772

March 03 2019

4632 e480 500
Reposted from4777727772 4777727772 viarogerthat rogerthat

February 11 2018

To, że jest ze mną źle, nie znaczy, że to pokazuję
— grungedelirium
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium

May 02 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

March 13 2017

4716 008b
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

July 09 2015

6822 5792
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

July 08 2015

5944 775d
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
5853 c1b7
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
9323 6883
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...